Приемно - консултативни кабинети


 • ендокринологичен и хематологичен кабинет
 • кабинет функционално изследване на дишането
 • гастро-ентерологичен кабинет
 • ревмо-кардиологичен кабинет
 • общ хирургичен кабинет
 • урологичен кабинет
 • ортопедо-травматологичен кабинет
 • общ гинекологичен кабинет
 • неврологичен кабинет
 • ЕЕГ кабинет
 • общ детски кабинет
 • общ УНГ кабинет
 • общ очен кабинет
 • инфекциозен кабинет
 • нефрологичен кабинет
 • кабинет професионална патология
 • психиатричен кабинет

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца