Спешно отделение


 
                           Началник отделение д-р Тихомир Донов Кирков с призната специалност по Вътрешни болести

Старша медицинска сестра Цветелина Симеонова Ценова - бакалавър по управление здравни грижи

Спешно отделение е създадено като стрктура на МБАЛ ”Хр.Ботев”АД гр.Враца от 01.02.2007г. като отделение с легла за диагностично уточняване до 24 часа.Медицинска помощ, която се оказва включва всички медицински дейности, насочени към възстановяване на остро настъпили животозастрашаващи състояния и поддържане жизнените функции на организма.

Спешно отделение разполага с 9 легла, 2 от които противошокови, разположени в 5 кабинета: детски, хирургичен, 2 кабинета за преглед и наблюдение на пациенти, противошокова зала, с осигурена апаратура за наблюдение и реанимационни действия

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца