Отделение по кожни и венерически болестиНачалник отделение д-р Анелия Валентинова Якимова-Бонева с признати специалности по Кожни и венерически болести

Старша медицинска сестра Диляна Димитрова Ефремова

През месец май 2014 г. е открито oтделението за кожни и венерически болести с 15 легла.


Откриване на отделението
Откриване на отделението
Откриване на отделението
Откриване на отделението
Откриване на отделението
Откриване на отделението

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца