Първо вътрешно


                            

Началник отделение д-р Петко Иванов Димитров с признати специалности Вътрешни болести и Ендокринология.

Старша медицинска сестра Стела Стоянова – професионален бакалавър.

Отделението е правоприемник на разкритото през 1913 год. През 50-те години на ХХ век в отделението се слага началото на научноизследователската и проучвателната дейност на болницата и колектив с ръководител д-р Йото Танчев започва проучване на бъбречната заболеваемост в района.

В настоящия момент Първо вътрешно отделение е с разкрити 30 легла разделени в 3 сектора: ендокринологичен, хематологичен и общотерапевтичен. Отделението е признато за база за обучение по Вътрешни болести.

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца