Отделение по Гастроентерология


             

Началник отделение д-р Ангел Бонев с признати специалности Вътрешни болести и Гастроентерология.

Старша медицинска сестра Йорданка Тодорова - бакалавър по управление здравни грижи.

             Отделението по гастроерология към МБАЛ "Христо Ботев" гр. Враца е разкрито през 1971 год. Първият завеждащ на отделението е Д-р Младен Младенов.

           Отделението е с 15 легла, профилирано по Гастроентерология, хепатология и токсикология. В него се осъществяват абдоминални ехографии, фиброгастроскопии, фиброколоноскопии, ректоромоноскопии, експрес-тестове за токсикохимични анализи и др.

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца