Първо педиатрично отделение


 

                            

Началник отделение - д-р Георги Цветков с признати специалности Детски болести и Детска ревмокардиология

Старша медицинска сестра Камелия Цекова - магистър по управление здравни грижи

Детско отделение е създадено през 1947 година. От 1951 година отделението се намира на 4-ти етаж на стария корпус на болницата, където се разполага и в настоящия момент. Като старши сестри в отделението са работили: Еленка Павлова, Радка Карамелска, Теменужка Кръстева, Петя Топалска.

Отделението е едно от първите в страната, в което през 1966г. е въведен научен подход при провеждане на парентерална рехидратация и рутинна употреба на параметрите на алкално-киселинното равновесие от д-р Пищиков. През 1989г. е въведена ехографията като рутинно диагностично средство у децата от д-р Цветков. През 1978 година отделението е обявено за най - доброто извън столицата. В отделението са разкрити 22 легла разпределени в 4 сектора: интензивен с 2 легла, вътрешен с 9 легла, кърмачески с 6 легла, ентероколитен с 3 легла и приемно – консултативен кабинет.

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца