Неврологично                      Началник отделение - д-р Димитър Младенов Драганов с призната специалност по Неврология

Старша медицинска сестра Павлинка Иванова Кръстева - бакалавър по управление здравни грижи

Неврологично отделение е съществувало първоначално в структурата на болницата като Психо-неврологичен диспансера от 1955 г.като самостоятелно. Първият началник отделение е д-р Боров.

Началник отделение: 1955 – 1971 г- д-р Боров; 1971-1988 г. д-р Виктор Костов; от 1988 г. - д-р Димитър Драганов. Старши медицински систри: Мария Недялкова, Анка Панова, Цветана Лалова, Павлинка Кръстева

През 1972 г. е закупен първият енцефалограф и е разкрит специализиран ЕЕГ – кабинет към отделението. През 1984 г. е разкрит и оборудван интензивен сектор с 6 легла. През 2005 г. към отделението са разкрити специализирани кабинети за диагностика – Кабинет по електромиография и кабинет по доплерова сонография.

На 01.05.2007 г. Неврологично отделение е преместено в сградата на болницата на ІІІ етаж. Разполага с 30 болнични легла с новооборудван интензивен сектор, отговарящ на съвременните изисквания за интензивно лечение.

В отделението работят 7 лекари – специалисти.

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца