Отделение по анестезиология и интензивно лечение


                     

    Началник отделение д-р Ростислав Георгиев с призната специалност по Анестезиология и интензивно лечение

Старша медицинска сестра Валентина Николова Каменова - бакалавър по управление здравни грижи

Отделението по анестезиология и интензивно лечение към МБАЛ "Христо Ботев" - гр. Враца е разкрито на 01.01.1974 год. То е правоприемник на анестезиологичен сектор към хирургично отделение. Първи завеждащ отделение е д-р Цветана Георгиева

Отделението разполага с 10 легла за интензивно лечение. В него работят 10 квалифицирани лекари и 20 медицински сестри. ОАИЛ извършва обезболяването на оперативните интервенции във всички хирургични звена на болницата. Отделението е база за следдипломна квалификация на лекарите, специализиращи специалността "Анестезиология и интензивно лечение" и на студентите от Медицински Колеж - гр. Враца.

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца