Хирургично                 

  Началник отделение д-р Иван Човалшки с призната специалност по Хирургия.

Старша медицинска сестра Мая Шехредска- магистър по управление здравни грижи

 

През 1913 год. е обособено за първи път Хирургично отделение. Хирургично отделение се намира на втория етаж на Стационарния блок в комуникация с Детско хирургично отделение и Отделението по съдова хирургия от едната страна и лаборатория от другата.
В отделението са разкрити 30 легла, от които 4 – интензивни.
В отделението работят 7 лекари – специалисти и 16 специалисти по здравни грижи.

 

Отделението е база за следдипломна квалификация.

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца