Отделение съдова хирургия


  
                     

Началник отделение д-р Румен Георгиев Цветанов с призната специалност по Обща и Съдова хирургия

 

Отделението по Съдова хирургия е създадено през 1983 год. на базата на съществуващия до тогава сектор по Съдова хирургия и е първото такова отделение в страната извън университетските клиники. За периода 1983 - 2001 год. завеждащ отделението е д-р Николай Цолов. Старша сестра е била Жана Христова

За периода от 1983 год. до сега са въведени множество оперативни методи от диапазона на „голямата” съдова хирургия, включващи реконструктиви операции на аортата и магистралните артерии, операции на аневризми на аортата и магстралните артерии и др. От колектива на отделението са издадени над 30 научни публикации. По някои проблеми отделението е сред водещите в страната. В отделението са разкрити 15 легла.

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца