Акушерство и гинекология


                  

                                                       

Началник отделение д-р Иван Димитров Кръстев с призната специалност по акушерство и гинекология

Старша акушерка Виолета Цветанова Стоянова - магистър по управление здравни грижи

Акушеро-гинекологично Отделение към МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца е най-голямото звено във Врачански регион за оказване на родилна помощ, за профилактика, укрепване и подобряване на гинекологичното здраве и репродуктивната способност на женското население.

Началото на стационарната акушеро- гинекологична помощ във Враца става през 1939г.

АГО разполага с 30 легла и самостоятелен операционен блок с две операционни зали- гинекологична и родилна.

В АГО работят 9 лекари, 20 акушерки - всички с отлична професионална подготовка и умения.

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца