Неонатологично


                     

Началник отделение д-р Жана Константинова Станева с призната специалност по Педиатрия и Неонатология

Старша сестра Цветанка Петкова Николова - бакалавър по управление здравни грижи

Неонатологичното отделение е разкрито през 1986 год и е единственото спешно реанимационно отделение за новородени деца, обслужващо АГ отделенията в областта. Отделението отговаря на изискванията на медицински стандарт „Неонатология” – интензивна терапия ІІ-ро ниво и разполага с 20 легла, в т. ч. Интензивен сектор с три интензивни зали, в които са разположени 6 интензивни легла за дихателна реанимация, сектор "Физиологичен" - 9 легла; сектор за специални грижи на рискови новородени (за хипотрофични и недоносени деца) - 5 легла.

В отделението от 1998 год. се работи по програмата на УНИЦЕФ и СЗО - "10 стъпки към успешното кърмене". В отделението работят с родилките двама консултанти по кърмене, преминали 40 часов курс на обучение

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца