Ортопедично-травматологично


                      

 Началник отделение д-р Георги Иванов Комитски с призната специалност по Ортопедия и травматология

Старша медицинска сестра Даниела Николаева Кръстева - магистър по управление здравни грижи

Ортопедично – травматологично отделение е основано през 1965г. като сектор към Хирургично отделение с 9 легла и началник сектор д-р Б. Кунов. През 1966г. е обособено като самостоятелно отделение и негов началник става Д-р Михаил Кътев. Ортопедо-травматологичното отделение е разположено в основния корпус на болницата и разполага с 13 легла в 5 болнични стаи. През 43 годишната история на отделението са направени всички видове травмотологични операции и почти всички видове ортопедични. От 2008г. в отделението се извършват и артроскопски оперативни интервенции. В отделението работят 6 лекари – специалисти и високо специализиран осемчленен сестрински екип.

Отделението е и единственото специализирано в региона

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца