УНГО


                         

Началник отделение д-р Веско Василев с призната специалност по Ото-рино-ларингология

Старша медицинска сестра Красимира Цветанова Митрова - магистър по управление здравни грижи

Ушно-носно-гърлено отделение е едно от най-старите отделения във Врачанската болница. Създадено е в началото като отделение по ушни, носни, гърлени и очни заболявания през 1946 год. със завеждащ отделение д-р Константин Подолешев. Той поставя основите на стационарната ото-рино-ларингологична помощ.

УНГО се състои от стационар с 10 легла с функционално обособен детски сектор и приемно-консултативен кабинет. Разполага с лекарски УНГ кабинет с две работни места, манипулационна, кабинет по аудиология, ендоскопски кабинет. Операционният сектор е с две операционни зали с всички спомагателни помещения и комуникации.

Въведени са съвременни методи за диагностика: аудиология, слухопротезиране, отоневрология, директна бронхо и езофагоскопия, оптична синусоскопия.

Отделението е база за следдипломна квалификация по УНГ болести.

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца