Съдебна медицина                           

Началник отделение д-р Румен Ангелов Найденов с призната специалност по Съдебна медицина

 

Кабинет по съдебна медицина е разкрит през 1958 г. със завеждащ д-р Цветан Тодоров, преминал курс по съдебна медицина. През 1966 г. кабинетът се трансформира в съдебно медицинско отделение със завеждащ д-р Тодоров /до 1987 г./.

В момента отделението е единствено в областта.

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца