ТЕЛК


  

                             
    

          Председател е  д-р Лиляна Петкова Мишева с призната специалност по Неврология.

         През 1968г. се формира ТЕЛК, който работи на функционален принцип, като осъществява експертиза на работоспособността за Врачански окръг. През 1975 г. поради разрастване обема на работа се разкрива обща ТЕЛК към Окръжна болница - Враца с председател д-р Любомир Ангелов и членове д-р Митев-хирург, д-р Готуранов-невролог и д-р Ив.Боров. През 2003г. към състава на Обща ТЕЛК се включва и педиатър.

Като председатели на ТЕЛК са работили: д-р Петър Н. Петров,  д-р Тома Асенов и д-р Петьо Ангелов.

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца