Клинична лаборатолия


 

                         

Началник отделение д-р Росица Иванова Тошева с призната специалност по Клинична лаборатория

Старша лаборантка Иванка Алексиева Димитрова - професионален бакалавър

Първите документирани данни за лабораторна дейност във Врачанската болница са от 50-те години. Сред първите лекари, работили в лабораторията са д-р Георги Томов, д-р Русанов, д-р Мариус Чанталийски.

От 1976 год. лабораторията работи в специално построена за целта база. Осигурени са оптимални условия за работа и за обслужване на пациентите.

Медико-диагностичната лаборатория извършва всички изследвания, съгласно медицинските стандарти и високо специализирани хормонални изследвания. Разполага със най-съвременната апаратура в областта и е единствената лаборатория, осъществяваща 24-часово обслужване на пациенти.

 
 

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца