Микробиологична лаборатория


   
                           

Ординатор д-р Росица Ангелова Борисова

Старша лаборантка Петранка Цветкова Вълчева - професионален бакалавър

Микробиологична лаборатория е разкрита в МБАЛ "Хр. Ботев" - АД гр. Враца през месец април 1998 год. като сектор на "Клинична лаборатория". От 01.07.1999 год. се оформя като самостоятелна лаборатория. Разполага с Бактериологична лаборатория за подготовка на хранителни среди, Бактериологична лаборатория за посявка на биологични материали, Бактериологична лаборатория за идентификация на микробните причинители, Серологична лаборатория. Лабораторията е включена в Национална система на външен лабораторен контрол на микробиологичните лаборатории

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца