Образна диагностика          


Началник отделение д-р Виолета Христова Тодорова с призната специалност по Образна диагностшка

Старша рентгенова лаборантка Иванета Иванова Воденичарска - професионален бакалавър

Рентгеново отделение към Врачанската болница е разкрито през 1945 г. със завеждащ д-р Христо Манчев. Отделението е разполагало с два скопични и един графичен пост. През 50-те години (1951-1956 г.) завеждащ е д-р Цанев. В този период в отделението се извършва и повърхностна и дълбока рентгенотерапия. В същия период е извършена и първата томография на бял дроб в провинциална болница под ръководството на д-р Петрунов.

Следващ завеждащ отделение е д-р Маждраков, в който период отделението е преместено в специално построени за него помещения. През 1991г. отделението е оборудвано с първия в Северозападна България компютърен томограф.

Отделението разполага нов спирален компютърен томограф, дигитален рентгенов апарат и съвременна ехографска апаратура. Разполага със най-съвременната апаратура в областта и е единствената отделение по образна диагностика, осъществяваща 24-часово обслужване на пациенти.

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца