Клинична патология                         

Началник отделение д-р Драгомир Тодоров Драгойчев с призната специалност по Клинична патология

Старша лаборантка Нели Николова Димова - професионален бакалавър

Отделение клинична патология е създадено през 1956 г. Преди създаването на отделението патологоанатомична (аутопсионна) дейност е извършвана по съвместителство от д-р Любен Георгиев-специалист хирург

Първи завеждащ на новосъздаденото през 1956 г. отделение е д-р Бъчваров със старша лаборантка Емилия Тодорова. В отделението са работили д-р Тодоров-съдебно-медицинска дейност, д-р Терзийски- онкологична дейност, д-р Чилингирова, д-р Антон Антонов, д-р Савчева, д-р Тошков, д-р Пантеров, д-р Цветанов, д-р Драгойчев, д-р Тошевски и д-р Панева, фелдшер Илия Велев. Като Старши лаборант е работила Димитринка Георгиева.

ОКП е единствено по рода си отделение на територията на врачанска област, обслужващо целия регион.

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца