Отделение по трансфузионна хематология


                          

  Началник отделение д-р Яна Апостолова Вълкова с призната специалност по Вътрешни болести

Старша медицинска сестра Цветалина Венелинова Кръстева- бакалавър по управление здравни грижи

Началото на кръводаряването и кръвопреливането във Врачански окръг се поставя през 1948 - 1949 год. от хирурга Д-р Богомил Кунов и медицинската сестра Йонка Ангелова. През 1955 год. се поставя началото на кръвопреработката. Структурата е ръководена от д-р П.Вътковски, а по-късно д-р Б.Цолова. Старша медицинска сестра с най-голям принос за дейността на отделението е Тодорка Бумкалска.

Във връзка с нарасналата дейност през 1975 год. с постановление на Министерство на здравеопазването се преименува в Окръжен Център по трансфузионна хематология.


   

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца