Аптека


                      

 Управител болнична аптека Румянка Кръстева Иванова – магистър фармацевт

Болничната аптека, като част от болничния комплекс, съществува от 1897 год., когато в болницата постъпва аптекарят Р. Воденичаров. През 1957 г. работещият в аптеката Марко Маждраков е отличен със званието „Рационализатор” за направено предложение за нов начин за производство на спирт.

Управители на болнична аптека през годините са били: Мариана Петрушкова, Ружка Георгиева, Лиляна Василева.

Аптеката отпуска скъпоструващи лекарства по Наредба №23/30.10.2000 год. Аптеката съхранява и отпуска наркотични вещества, като има създадени условия за съхранение на такива вещества съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсориите.

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца