Места за специализанти


МБАЛ "Христо Ботев" АД определя следните места за специализанти по Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването:
 
  1.ОАИЛ -1
  2.Отделение нервни болести -1
  3.Отделение акушерство и гинекология -1
  4.Отделение кардиология - 2
  5.Отделение образна диагностика -1
  6.Отделение ортопедия и травматология -1
  7.Отделение детски болести -1
  8.Отделение  хирургия -1

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца