7-април 2011


С официален коктейл за началниците на 30-те отделения в МБАЛ „Хр. Ботев” – Враца, ръководството на болничното заведение честити професионалния празник на здравните работници. Лично поздравите си поднесе и народният представител от ГЕРБ – д-р Янко Здравков. Изпълнителният директор на болницата – г-н Орлин Цветков поздрави работещите в болницата и прочете поздравителните адреси от кмета на общината – д-р К. Шахов, директора на РЗИ – Враца – д-р Ан. Ставрова и директора на РЗОК – Св. Симеонов.

 

Към момента във врачанската болница работят 142 лекари, като голяма част от тях имат по две или три признати специалности и 315 специалисти по медицински грижи – сестри, акушерки, лаборанти, рехабилитатори и друг медицински персонал, като от тях по-голямата част също са с образователна степен магистър или бакалавър по медицински грижи.

 

 

07.04.2011г.  

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца