602 мамографии по ФАР


Петстотин петдесет и три акушер-гинекологични прегледа и 602 мамографии са извършени до края на месец септември в изпълнение на програма на ФАР „Подобряване на състоянието и интеграцията на малцинствените групи в неравностойно положение със специален фокус към ромите” чрез провеждане на профилактични акушер-гинекологични и мамографски прегледи с мобилни кабинети.

Мобилният АГ кабинет стартира дейността си на 19 август и до края на месец септември бе стациониран в 19 населени места от общините Криводол, Враца, Борован, Хайредин, Мизия, Козлодуй и Оряхово. При извършените до края на месец септември 553 прегледа са направени 523 цитонамазки, като на около 60 процента от прегледаните жени е извършено и ултразвуково изследване по преценка на лекаря. При 25 жени са открити  доброкачествени образувания, а девет случая са насочени за лечение на злокачествено заболяване. При 241 от прегледаните жени е констатирано възпалително или друг вид заболяване. На всички е назначена терапия и/или са насочени за оперативна намеса и лечение.

Мобилният мамографски кабинет стартира дейността си в началото на септември и до края на месеца са извършени 602 мамографски изследвания в общините Бяла Слатина и Оряхово. След разчитане на снимките, екипът, работещ по програмата, констатираха 18 случая на доброкачествени новообразувания, 5 случая на вероятни злокачествени новообразувания, подлежащи на допълнителни изследвания и 139 случая с други отклонения, подлежащи на консервативно лечение и контролни прегледи.

През месец октомври, работата на двата мобилни кабинета продължава в общините Бяла Слатина, Мездра, Оряхово и Козлодуй.

 

 

22,10,2010

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца