ОБЯВА ЗА РАБОТА


МБАЛ "Христо Ботев" АД обявява две вакантни места за работа в Отделение по неонатология, както следва:

1. Лекар с придобита клинична специалност "Педиатрия"

2. Лекар с придобита клинична специалност " Неонатология"

За контакти : 092/92 30 39

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца