Център за майчино и детско здраве


В Многопрофилната болница за активно лечение “Христо БотевАД гр. Враца  отвори врати Център за майчино и детско здраве. В него ще се осигурява комплексно обслужване на родилки и бременни жени с патология, както и на деца с увреждания и с хронични заболявания, а също и на техните майки по време на престоя им в здравното заведение или амбулаторно проследяване.

 

Фокусът е насочен към здравословното състояние на детето и бременната жена

·         Промоция и превенция на детското и майчино здраве

·         Подобряване на извънболничното здравно обслужване на децата .

·         Подобряване на извънболничното здравно обслужване на бременни и родилки

·         Гарантиране и улесняване достъпът им до здравни услуги

·         Предоставяне на здравно-социални консултации в домашна среда от  квалифицирани специалисти

 

Новата услуга стартира във връзка с изпълнението на “Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014-2020 година” и сключен договор с Министерството на здравеопазването.

 

Центърът ще работи всеки делничен ден от 7:30 до 16:00 часа, а основната му цел е предоставянето на здравно-информационни, консултативни, координиращи и насочващи услуги, както и психологична подкрепа и специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти.

 

 

За контакти телефон 0883256086

cmzd_vratza@abv.bg

 

*Услугите на центъра се предоставят напълно безплатно!

 

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца