ПП/00399-2015-0002/ Избор на изпълнител за транспортиране и третиране на опасни отпадъци за нуждите на МБАЛ Христо Ботев АД - Враца

Оферта Търговска лига - НАЦ
размер: 340 KB
[СВАЛЯНЕ]17-08-2015 г.
Договор с Търговска лига - НАЦ
размер: 522 KB
[СВАЛЯНЕ]17-08-2015 г.
Протокол от комисията
размер: 194 KB
[СВАЛЯНЕ]18-06-2015 г.
Приложение 7
размер: 71 KB
[СВАЛЯНЕ]03-06-2015 г.
Приложение 6
размер: 29 KB
[СВАЛЯНЕ]03-06-2015 г.
Приложение 5
размер: 52 KB
[СВАЛЯНЕ]03-06-2015 г.
Приложение 4
размер: 48 KB
[СВАЛЯНЕ]03-06-2015 г.
Приложение 3
размер: 48 KB
[СВАЛЯНЕ]03-06-2015 г.
Приложение 2
размер: 86 KB
[СВАЛЯНЕ]03-06-2015 г.
Приложение 1
размер: 94 KB
[СВАЛЯНЕ]03-06-2015 г.
Публична покана
размер: 350 KB
[СВАЛЯНЕ]03-06-2015 г.

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца