Съобщения (0002)

Съобщение до всички заинтересовани (0002/23.03.2015г.)
размер: 84 KB
[СВАЛЯНЕ]23-03-2015 г.
Съобщение до всички заинтересовани (0002/19.02.2015г.)
размер: 92 KB
[СВАЛЯНЕ]19-02-2015 г.
Съобщение до медиите (0002/23.01.2015г.)
размер: 130 KB
[СВАЛЯНЕ]23-01-2015 г.

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца