ПП/00399-2014-0003/ „Изпиране, сушене, гладене, дезинфекция, термо и химио-термо дезинфекция на болнично и операционно бельо, работно облекло, текстилен и постеловъчен инвентар за нуждите на МБАЛ „Христо Ботев” АД Враца”.

Справка за извършено плащане 3
размер: 20 KB
[СВАЛЯНЕ]02-03-2016 г.
Справка за извършено плащане 2
размер: 54 KB
[СВАЛЯНЕ]16-12-2015 г.
Справка за извършено плащане 1
размер: 57 KB
[СВАЛЯНЕ]02-10-2015 г.
Справка за извършено плащане по договор
размер: 62 KB
[СВАЛЯНЕ]09-09-2015 г.
Справка за извършено плащане по договор
размер: 59 KB
[СВАЛЯНЕ]28-08-2015 г.
Ценово предложение от "Дона-2009" ЕООД
размер: 88 KB
[СВАЛЯНЕ]18-02-2015 г.
Техническо предложение от "Дона-2009" ЕООД
размер: 82 KB
[СВАЛЯНЕ]18-02-2015 г.
Договор "Дона - 2009" ЕООД
размер: 757 KB
[СВАЛЯНЕ]18-02-2015 г.
Протокол от комисията
размер: 682 KB
[СВАЛЯНЕ]26-01-2015 г.
Съобщение до медиите
размер: 163 KB
[СВАЛЯНЕ]19-12-2014 г.
Указания за участие
размер: 248 KB
[СВАЛЯНЕ]19-12-2014 г.
Покана
размер: 496 KB
[СВАЛЯНЕ]19-12-2014 г.

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца