ПП/00399-2014-0002/ "Избор на изпълнител за доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ "Христо Ботев" АД"

Справка извърщени плащания по договор с Живас ООД
размер: 54 KB
[СВАЛЯНЕ]23-10-2015 г.
Справка за извършени плащания по договор с "Еколаб" ЕООД - 2
размер: 56 KB
[СВАЛЯНЕ]22-06-2015 г.
Справка за извършени плащания по договор с "Еколаб" ЕООД - 1
размер: 84 KB
[СВАЛЯНЕ]28-04-2015 г.
Оферта "ХМИ"
размер: 1536 KB
[СВАЛЯНЕ]02-12-2014 г.
Договор "ХМИ"
размер: 669 KB
[СВАЛЯНЕ]02-12-2014 г.
Оферта "Живас"
размер: 1403 KB
[СВАЛЯНЕ]02-12-2014 г.
Договор "Живас"
размер: 596 KB
[СВАЛЯНЕ]02-12-2014 г.
Оферта "МТИ"
размер: 1646 KB
[СВАЛЯНЕ]02-12-2014 г.
Договор "МТИ"
размер: 722 KB
[СВАЛЯНЕ]02-12-2014 г.
Договор "Пачико Дарра" ЕООД
размер: 2221 KB
[СВАЛЯНЕ]02-12-2014 г.
Договор "Еколаб" ЕООД
размер: 2046 KB
[СВАЛЯНЕ]02-12-2014 г.
Проект на договор
размер: 66 KB
[СВАЛЯНЕ]05-10-2014 г.
Приложение № 9
размер: 29 KB
[СВАЛЯНЕ]05-10-2014 г.
Приложение № 8
размер: 31 KB
[СВАЛЯНЕ]05-10-2014 г.
Приложение № 7
размер: 132 KB
[СВАЛЯНЕ]05-10-2014 г.
Приложение № 6
размер: 41 KB
[СВАЛЯНЕ]05-10-2014 г.
Приложение № 5
размер: 37 KB
[СВАЛЯНЕ]05-10-2014 г.
Приложение № 4
размер: 169 KB
[СВАЛЯНЕ]05-10-2014 г.
Приложение № 3
размер: 42 KB
[СВАЛЯНЕ]05-10-2014 г.
Приложение № 2
размер: 29 KB
[СВАЛЯНЕ]05-10-2014 г.
Приложение № 1.1
размер: 34 KB
[СВАЛЯНЕ]05-10-2014 г.
Приложение № 1
размер: 181 KB
[СВАЛЯНЕ]05-10-2014 г.
Указания за участие
размер: 77 KB
[СВАЛЯНЕ]05-10-2014 г.

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца