ЗОП-2014-005/10.11.2014г. - „Доставка на нетна електрическа енергия на ниско и средно напрежение за нуждите на МБАЛ"Христо Ботев"АД, Враца от координатор на балансираща група”.

Становище от АОП (005/20.01.2015г.)
размер: 87 KB
[СВАЛЯНЕ]20-01-2015 г.
Решение (005/03.12.2014г.)
размер: 112 KB
[СВАЛЯНЕ]03-12-2014 г.
Доклад от комисията (005/03.12.2014г.)
размер: 378 KB
[СВАЛЯНЕ]03-12-2014 г.
Съобщение до медиите (005/25.11.2014г.)
размер: 640 KB
[СВАЛЯНЕ]25-11-2014 г.
Покана (005/10.11.2014г.)
размер: 234 KB
[СВАЛЯНЕ]10-11-2014 г.
Решение (005/10.11.2014г.)
размер: 640 KB
[СВАЛЯНЕ]10-11-2014 г.

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца