ЗОП-2014-004/24.10.2014г. - "Касае се за доставка на електроенергия за нуждите на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр.Враца"

Решение за прекратяване (004/24.10.2014г.)
размер: 612 KB
[СВАЛЯНЕ]24-10-2014 г.

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца