ЗОП-2014-003/22.10.2014г. - "Избор на изпълнител, чрез покупка на изплащане, за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на компютърен томограф за нуждите на МБАЛ "Христо Ботев" АД, град Враца"

Решение за прекратяване (003/27.11.2014г.)
размер: 608 KB
[СВАЛЯНЕ]27-11-2014 г.
Съобщение (003/30.10.2014г.)
размер: 101 KB
[СВАЛЯНЕ]30-10-2014 г.
Документация/3част (003/23.10.2014г.)
размер: 1553 KB
[СВАЛЯНЕ]23-10-2014 г.
Документация/2част (003/23.10.2014г.)
размер: 1715 KB
[СВАЛЯНЕ]23-10-2014 г.
Документация/1част (003/23.10.2014г.)
размер: 1605 KB
[СВАЛЯНЕ]23-10-2014 г.
Решение (003/22.10.2014г.)
размер: 2368 KB
[СВАЛЯНЕ]22-10-2014 г.
Обявление (003/22.10.2014г.)
размер: 9279 KB
[СВАЛЯНЕ]22-10-2014 г.
Документация за участие (003/22.10.2014г.)
размер: 429 KB
[СВАЛЯНЕ]22-10-2014 г.

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца