ЗОП-2014-0001/15.09.2014г. - "Избор на изпълнител за доставка на медицински изделия по обособени позиции за нуждите на МБАЛ“Христо Ботев“АД - Враца"

Решение за прекратяване на обособени позиции 2
размер: 90 KB
[СВАЛЯНЕ]16-12-2015 г.
Договор Хелмед България ЕООД 2
размер: 842 KB
[СВАЛЯНЕ]16-12-2015 г.
Договор Софарма Трейдинг АД
размер: 31079 KB
[СВАЛЯНЕ]24-11-2015 г.
Договор Хелмед България ЕООД
размер: 1185 KB
[СВАЛЯНЕ]20-11-2015 г.
Договор Инвар ЕООД
размер: 1811 KB
[СВАЛЯНЕ]20-11-2015 г.
Договор Б. Браун Медикал ЕООД
размер: 1926 KB
[СВАЛЯНЕ]20-11-2015 г.
Договор Емония Фарматех България ЕООД
размер: 700 KB
[СВАЛЯНЕ]20-11-2015 г.
Договор Сервизмед ООД
размер: 845 KB
[СВАЛЯНЕ]20-11-2015 г.
Договор Булмар МЛ ООД
размер: 872 KB
[СВАЛЯНЕ]20-11-2015 г.
Договор Прохарт - Р ЕООД
размер: 4021 KB
[СВАЛЯНЕ]20-11-2015 г.
Договор Химтекс ООД
размер: 3149 KB
[СВАЛЯНЕ]20-11-2015 г.
Договор Екомет - 90 ЕООД
размер: 3070 KB
[СВАЛЯНЕ]20-11-2015 г.
Договор Агарта ЦМ ЕООД
размер: 2432 KB
[СВАЛЯНЕ]20-11-2015 г.
Договор Медицинска Техника Инженеринг ООД
размер: 35224 KB
[СВАЛЯНЕ]20-11-2015 г.
Решение за избор на изпълнител 2
размер: 2821 KB
[СВАЛЯНЕ]19-11-2015 г.
Решение за прекратяване на обособени позиции
размер: 146 KB
[СВАЛЯНЕ]24-09-2015 г.
Решение за избор на изпълнител
размер: 609 KB
[СВАЛЯНЕ]18-09-2015 г.
Приложение № 2 към Протокол № 6
размер: 1433 KB
[СВАЛЯНЕ]18-09-2015 г.
Приложение № 1 към Протокол № 6
размер: 556 KB
[СВАЛЯНЕ]18-09-2015 г.
Протокол № 6
размер: 884 KB
[СВАЛЯНЕ]18-09-2015 г.
Протокол № 5
размер: 542 KB
[СВАЛЯНЕ]18-09-2015 г.
Протокол № 4
размер: 137 KB
[СВАЛЯНЕ]18-09-2015 г.
Протокол № 3
размер: 161 KB
[СВАЛЯНЕ]18-09-2015 г.
Приложение № 2 към Протокол № 2
размер: 1198 KB
[СВАЛЯНЕ]18-09-2015 г.
Приложение № 1 към Протокол № 2
размер: 703 KB
[СВАЛЯНЕ]18-09-2015 г.
Протокол № 2
размер: 780 KB
[СВАЛЯНЕ]18-09-2015 г.
Съобщение до участниците (001/09.02.2015г.)
размер: 241 KB
[СВАЛЯНЕ]09-02-2015 г.
Приложение към протокола (001/12.11.2014г.)
размер: 743 KB
[СВАЛЯНЕ]12-11-2014 г.
Протокол от комисията №1/2част (001/12.11.2014г.)
размер: 2642 KB
[СВАЛЯНЕ]12-11-2014 г.
Протокол от комисията №1/1част (001/12.11.2014г.)
размер: 2434 KB
[СВАЛЯНЕ]12-11-2014 г.
Разяснение по чл.29, ал.1 от ЗОП (001/30.09.2014г.)
размер: 570 KB
[СВАЛЯНЕ]30-09-2014 г.
Обявление за поръчка-10 (001/18.09.2014г.)
размер: 4061 KB
[СВАЛЯНЕ]18-09-2014 г.
Обявление за поръчка-9 (001/18.09.2014г.)
размер: 5673 KB
[СВАЛЯНЕ]18-09-2014 г.
Обявление за поръчка-8 (001/18.09.2014г.)
размер: 5724 KB
[СВАЛЯНЕ]18-09-2014 г.
Обявление за поръчка-7 (001/18.09.2014г.)
размер: 5734 KB
[СВАЛЯНЕ]18-09-2014 г.
Обявление за поръчка-6 (001/18.09.2014г.)
размер: 5598 KB
[СВАЛЯНЕ]18-09-2014 г.
Обявление за поръчка-5 (001/18.09.2014г.)
размер: 5775 KB
[СВАЛЯНЕ]18-09-2014 г.
Обявление за поръчка-4 (001/18.09.2014г.)
размер: 5767 KB
[СВАЛЯНЕ]18-09-2014 г.
Обявление за поръчка-3 (001/18.09.2014г.)
размер: 5752 KB
[СВАЛЯНЕ]18-09-2014 г.
Обявление за поръчка-2 (001/18.09.2014г.)
размер: 5561 KB
[СВАЛЯНЕ]18-09-2014 г.
Обявление за поръчка-1 (001/18.09.2014г.)
размер: 6611 KB
[СВАЛЯНЕ]18-09-2014 г.
Документация (001/18.09.2014г.)
размер: 8429 KB
[СВАЛЯНЕ]18-09-2014 г.
Решение (001/15.09.2014г.)
размер: 2419 KB
[СВАЛЯНЕ]15-09-2014 г.
Ценово предложение (001/15.09.2014г.)
размер: 251 KB
[СВАЛЯНЕ]15-09-2014 г.
Техническа спецификация (001/15.09.2014г.)
размер: 239 KB
[СВАЛЯНЕ]15-09-2014 г.
Документация за участие (001/15.09.2014г.)
размер: 684 KB
[СВАЛЯНЕ]15-09-2014 г.

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца