ПП/00399-2014-0001/ "Избор на изпълнител доставка на перилни и почистващи препарати за нуждите на МБАЛ“Христо Ботев“АД-Враца"

Публичната покана е публикувана в РОП под ID 9033036
Справка за извършено плащане 3
размер: 21 KB
[СВАЛЯНЕ]02-03-2016 г.
Справка за извършено плащане 2
размер: 86 KB
[СВАЛЯНЕ]09-03-2015 г.
Справка за извършено плащане 1
размер: 96 KB
[СВАЛЯНЕ]22-01-2015 г.
Договор + Приложения
размер: 1470 KB
[СВАЛЯНЕ]28-10-2014 г.
Протокол №2 от комисията
размер: 1505 KB
[СВАЛЯНЕ]08-10-2014 г.
Протокол №1 от комисията
размер: 6180 KB
[СВАЛЯНЕ]08-10-2014 г.
Ценово предложение
размер: 46 KB
[СВАЛЯНЕ]26-08-2014 г.
Указание за участие
размер: 223 KB
[СВАЛЯНЕ]26-08-2014 г.
Техническа спецификация
размер: 44 KB
[СВАЛЯНЕ]26-08-2014 г.
Публична покана
размер: 1906 KB
[СВАЛЯНЕ]26-08-2014 г.

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца