Изпиране, сушене, гладене, дезинфекция, термо и химио-термо дезинфекция на болнично и операционно бельо, работно облекло, текстилен и постеловъчен инвентар за нуждите на МБАЛ „Христо Ботев” АД Враца

Договор
размер: 1400 KB
[СВАЛЯНЕ]16-06-2017 г.
Договор Дона 2009
размер: 3 KB
[СВАЛЯНЕ]16-06-2017 г.
Протокол
размер: 291 KB
[СВАЛЯНЕ]19-05-2017 г.
Протокол
размер: 3 KB
[СВАЛЯНЕ]19-05-2017 г.
Обява за удължаване на срока
размер: 89 KB
[СВАЛЯНЕ]20-04-2017 г.
Обява за удължаване на срока
размер: 3 KB
[СВАЛЯНЕ]20-04-2017 г.
Обява
размер: 337 KB
[СВАЛЯНЕ]10-04-2017 г.
Оферта
размер: 75 KB
[СВАЛЯНЕ]10-04-2017 г.
Оферта
размер: 3 KB
[СВАЛЯНЕ]10-04-2017 г.
Декларация юрисдикция с преференциален данъчен режим
размер: 18 KB
[СВАЛЯНЕ]10-04-2017 г.
Декларация юрисдикция с преференциален данъчен режим
размер: 3 KB
[СВАЛЯНЕ]10-04-2017 г.
Декларация чл. 54 ЗОП
размер: 16 KB
[СВАЛЯНЕ]10-04-2017 г.
Декларация
размер: 3 KB
[СВАЛЯНЕ]10-04-2017 г.
Проект договор
размер: 82 KB
[СВАЛЯНЕ]10-04-2017 г.
Проект договор
размер: 3 KB
[СВАЛЯНЕ]10-04-2017 г.

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца