ПП 00399-2016-0001 - Изпиране, сушене, гладене, дезинфекция, термо и химио-термо дезинфекция на болнично и операционно бельо, работно облекло, текстилен и постеловъчен инвентар за нуждите на МБАЛ Христо Ботев АД - Враца

Протокол от комисията
размер: 195 KB
[СВАЛЯНЕ]29-01-2016 г.
Съобщение до средствата за масово осведомяване
размер: 51 KB
[СВАЛЯНЕ]15-01-2016 г.
Указания за участие
размер: 365 KB
[СВАЛЯНЕ]15-01-2016 г.
Публична покана
размер: 136 KB
[СВАЛЯНЕ]15-01-2016 г.

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца