Документация за участие

Техническа спецификация
размер: 77 KB
[СВАЛЯНЕ]21-07-2015 г.
Проект на договор
размер: 81 KB
[СВАЛЯНЕ]21-07-2015 г.
Декларация по чл.47, ал.7 от ЗОП
размер: 35 KB
[СВАЛЯНЕ]21-07-2015 г.
Образец оферта
размер: 92 KB
[СВАЛЯНЕ]21-07-2015 г.
Покана
размер: 240 KB
[СВАЛЯНЕ]21-07-2015 г.

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца