Доставка, монтаж, тестови изпитвания, пускане в експлоатация и обучение на служители на Ангиографски апарат за нуждите на МБАЛ „Христо Ботев“АД

Решение
размер: 545 KB
[СВАЛЯНЕ]26-09-2018 г.
Доклад
размер: 4317 KB
[СВАЛЯНЕ]26-09-2018 г.
Протокол
размер: 3816 KB
[СВАЛЯНЕ]26-09-2018 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
размер: 245 KB
[СВАЛЯНЕ]29-08-2018 г.
Проектодоговор за медицинско обурудване
размер: 362 KB
[СВАЛЯНЕ]13-07-2018 г.
Обявление за поръчка
размер: 421 KB
[СВАЛЯНЕ]13-07-2018 г.
Решение за откриване на процедура
размер: 197 KB
[СВАЛЯНЕ]13-07-2018 г.
Документация МБАЛ Враца
размер: 2025 KB
[СВАЛЯНЕ]13-07-2018 г.
Образец 2А
размер: 40 KB
[СВАЛЯНЕ]13-07-2018 г.
Образци МБАЛ Враца
размер: 84 KB
[СВАЛЯНЕ]13-07-2018 г.
Образец на еЕЕДОП
размер: 87 KB
[СВАЛЯНЕ]13-07-2018 г.

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца