Сектор                        
Началник отдел:
Мирослав Петров Митев - Организатор Стопански дейности
магистър икономика

Диспечер транспорт, отг. ОМП мед. специалист:
Петко Георгиев Петков

Диспечер транспортни средства и домакин снабдител:
Севдалина Петкова Митова

Общо шофьори: 10

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца