Сектор Човешки ресурси                 

Началник сектор:
 Хрисимира Николова Велчева - магистър икономика

Експерт по организация на труда:
Десислава Пламенова Тодорова - магистър икономика

Експерт труд и работна заплата:
Десислава Ивайлова Здравкова - магистър икономика

Експерт "Управление на ЧР":
Ива Костадинова Митева- Йорданова - магистър

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца