Сектор Счетовдство                       
 

Главен счетоводител - Геновева  Георгиева Маринова


Зам. гл. счетоводител - Марина Цветанова Маринова, 


Антония Трифонова Симеонова; Офелия Цветкова Петрова; Иванина Тодорова Данова ; Петя Красимирова Илиева  са счетоводители;

Касиер: Даниела Спасова Пешева

 

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца