Информационно - технически отдел   
Началник сектор техническо обслужване Нели Андреева Тодорова                  

Системен администратор: Ивайло Тодоров Нелов
 

Акушерки: Лора Николаева Петкова

Оператор - база данни: Дамян Стефанов Дамянов, Ирен Симеонова Миланова


Социален работник: Илона Симеонова Петрова

Деловодителки: Мариана Цветкова Симеонова (счетоводител предварителен контрол), Гергана Николайчова Иванова

Отчетник статистически документи: Наташа Методиева Игнатова

PR Христина Крушарска

Санитар: Павлина Иванова Стоянова

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца