Спешно отделение


Началник отделение:

                  

            Д-р  Тихомир Донов Кирков
           специалист вътрешни болести

Ординатори:

Д-р Нели Йотова Конова- 
Старши ординатор
Придобита специалност по Вътрешни болести

Д-р Стефан Стефанов Стоянов- ординатор
Специалист по Клинична токсикология

Д-р Галина Йорданова Гайдарска - ординатор
Специалист по детски болести

Д-р Румен Георгиев Иванов - ординатор
Специалист по детски болести

Д-р Олга Викторова Василева- ординатор
Специалист по детски болести

Д-р Теодора Тенева Генова- ординатор

Д-р Лиляна Костадинова Нинчева- ординатор

Д-р Христо Милков Иванов - ординатор

Д-р Георги Ставрев Бонев - ординаторСтарша медицинска сестра:

                   
          Цветелина Симеонова Ценова
бакалавър по управление на здравни грижи

Общо мед. сестри в отделението: 9
Регистратор - Мед. фелдшер: 1
Регистратор - Рехабилитатор: 2
Регистратори - Мед. сестра: 2
Санитари: 11

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца