Спешно отделение


Началник отделение:

                  


            Д-р  Тихомир Донов Кирков
           специалист вътрешни болести


Старша медицинска сестра:

                    
          Наталия Иванова Станкова 

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца