Отделение по кожни и венерически болести


Началник отделение:

                   

   Д-р Анелия Валентинова Якимова-Бонева

  с признати специалности по Кожни и венерически болести.

Старша сестра:
               

       Диляна Димитрова Ефремова Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца