Вътрешно отделение по ендокринология и хематология (Първо вътрешно)


Началник отделение:
                                                 

                        

                 Д-р Петко Иванов Димитров                
  Специалист по Вътрешни болести и Ендокринология


Ординатори:

Д-р Лилия Петкова Сивчева - старши ординатор
Специалист по Вътрешни болести и Хематология

Д-р Емил Борисов Младенов - ординатор
Специалист по Вътрешни болести и Ендокринология и болести на обмяната

Д-р Катя Христова Иванова
Специалист по Вътрешни болести и Хематология

Д-р Боряна Цветанова Методиева

Специалист по Вътрешни болести

Д-р Галина Методиева Петкова
Специалист по Вътрешни болести

Д-р Цветанка Йорданова Тошева
Специалист по Обща медицина

   
Старша медицинска сестра:

 
           

        Мирослава Ничева Петкова 
  професионалист по здравни грижи

Медицински сестри: 13

Брой санитари: 5

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца