Вътрешно отделение по гастроентерология (Второ вътрешно)


Началник отделение:

                           
             Д-р Боряна Георгиева Николова

  Специалист по вътрешни болести и гастроентерология

Ординатори:

Д-р Ангел Георгиев Бонев -  старши ординатор
Специалист Вътрешни болести и гастроентерология

Д-р Нели Миткова Митева - ординатор
Специалист по Вътрешни болести с профилиран приоритет Абдоминална
ехография

Д-р Ивелина Тодорова Копчева - ординатор
Специали т по Вътрешни болести с профилиран приоритет долна ендоскопия

Д-р Добромир Богданов Драгойчев - ординатор

Д-р Нина Милкова Топузанска - ординатор


Старша мед. сестра:

               

              Румяна Савова Николова
 
      Бакалавър по управление по здравни грижи 
   

Медицински сестри: 8, едната от които е ендоскопска мед. сестра, втората работи на ПКК.

Санитари : 5

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца