Кардиологично отделение


Началник отделение: 

     
                                                        

                                    Д-р Петя Петрова Йорданова
                 Специалист по кардиология и вътрешни болести

Ординатори:

Д-р Цветко Христов Цветков - старши ординатор и завеждащ интензивен сектор
Специалист по Кардиология и вътрешни болести

Д-р Лора Пелова Харалампиева - ординатор
Специалист вътрешни болести  и кардиология

Д-р Ирена Цветкова Мраморенска - ординатор
Специалист кардиология и вътрешни болести

Д-р Борис Величков Добрев - ординатор
Специалист по вътрешни болести

Д-р Данаил Георгиев Попов - ординатор
Специалист по Кардиология и вътрешни болести

Д-р Калин Стоянов Христов - ординатор
Специалист по вътрешни болести

Старша сестра:

                       
                Наталия Цветанова Тодорова

                  
Медицински сестри: 15, от които 9 в интензивен сектор 

Санитари: 6

 

Ординатори в Инвазивна кардиология:

Д-р Валентин Георгиев Кръстев - началник ИК, специалист по Кардиология и Вътрешни болести

 

Д-р Георги Василев Григоров - Кардиология и Вътрешни болести

Д-р Иван Христов Мазнев - Кардиология и Вътрешни болести

Д-р Пламен Маринов Милков - Кардиология и Вътрешни болести

Д-р Тодор Иванов Драганов - Кардиология и Вътрешни болести

Д-р Десислава Красимирова Кръстева

Д-р Павлин Стефанов Павлов

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца