Нефрология и хемодиализа


Началник отделение
                                
                                 
                        Д-р Валери Антонов Симеонов
        Специалист по Вътрешни болести и Нефрология.

Ординатори

Д-р Илиана Борисова Димитрова - старши ординатор
Специалист по Вътрешни болести и Нефрология

Д-р Маргарита Цветкова Петрова -Завеждащ сектор Хемодиализа 
Специалист по Вътрешни болести и Нефрология

Д-р Елизабета Цветкова Ставрева - ординатор
Специалист по Вътрешни болести

Д-р Адриана Асенова Стойчева - ординатор
Специалист по Вътрешни болести и Нефрология

Д-р Николай Димитров Гърков - ординатор

Д-р Мариан Валериев Антонов - ординатор

Д-р Биляна Димитрова Василева - ординатор


Старша медицинска сестра:

                                

                              Жанета Цветкова Йонова

        
бкалавър по управление на здравните грижи

Медицински сестри "Нефрология": 6
Медицински сестри "Хемодиализа": 16
Инж., подръжка медицинска апаратура: 1
Техници медицинска апаратура: 2
Санитари Нефрология: 4
Санитари Хемодиализа: 4

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца